False

Ground investigation services. Forsvarsbygg Anskaffelser 6. divisjonsgate 12 Harstad...... (412941-2016)

Sorry, that tender expired recently.